Diễn đàn lớp 09TCT trường CĐ KT-KT Đông Du

You are not connected. Please login or register

Đề cương chính trị xong rau nè

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

ilovechelsea

avatar
Sư đoàn trưởng IT
Sư đoàn trưởng IT
Câu 1: Trình bày quá trình sản xuất giá trị thặng dư. Tại sao nói quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của TBCN?
1.Qúa trình sản xuất TBCN
-Là sự thống nhất giữa quá trình lao động tạo ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất giá trị thặng dư.
VD: về sản xuất TBCN tại một nhà máy sợi
Bỏ ra 10 kg bông: 100 150.000 (1)
Thuê lao động 8h: 30
Hao phí máy móc: 20

4h người lao động -> sản phẩm giá trị : 150.000 (3)

4h 10 kg bông :100 120.000 (2)
Hao phí máy móc: 20

Người lao động ,sản phẩm ,trị giá:150.000 (4)
(3)+(4)=300.000 -> TB thu vào
(1)+(2)=270.000 -> chi phí sản xuất
30.000 (m)

Qua ví dụ trên ta thấy được bản chất của CNTB là quan hệ bóc lột lao động làm thuê dưới giá trị thặng dư (m) có 2 hình thức để sản xuất ra giá trị thặng dư: kéo dài thời gian lao động hoặc rút ngắn thời gian nhưng tăng cường độ lao động.* Tu bản bất biến và tư bản khả biến
- Tư bản bất biến là 1 bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thức tư liệu sx(vật liệu,thiết bị)
kí hiệu :C
- Tư bản khả biến là một bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thức sức lao động kí hiệu :V
Giá trị hàng hóa=C+V+M
*Quy luật giá trị thặng dư (m)
Bản chất của CNTB là bóc lột sức lao động
--Trong CNTB người lao động là người làm thuê nên cuộc sống xã hội hướng vào việc tăng năng suất lao động nhằm tăng giá trị thặng dư -> duy trì lâu dài CNXH
-Là quy luật cơ bản của CNTB để sx ra ngày càng nhiều hơn giá trị thặng dư cần phải tăng cường bóc lột lao dộng làm thuê

Câu 2: Vì sao đi theo con đường XHCN là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn đối với nước ta?
Có 2 nguyên nhân:
*Nguyên nhân khách quan:đi theo con đường XHCN là xu thế của xã hội tại vì nó xuất phát từ chính trong lòng TBCN.Tồn tại 2 mâu thuẫn:
+Mâu thuẫn kinh tế:LLSX hàng hóa mâu thuẫn với QHSX cũ kĩ lạc hậu.
+Mâu thuẫn xã hội: giai cấp Tư sản với giai cấp công nhân
*Nguyên nhân chủ quan:những xu hương trước kia đều thất bại
VD: Phong trào Cần Vương đi theo xu hướng phong kiến nhưng cuối cùng vẫn thất bại
Tổ chức Quốc dân Đảng->đánh đổ phong kiến thiết lập dân quyền ->Tư bản nhưng thất bại
=>Tất cả các xu hướng đều thất bại
-Đi theo CNXH phù hợp với nguyện vọng của người dân,giải phóng con người dân tộc và giai cấp
-Công cuộc đổi mới dẫn đến sự thay đổi toàn bộ bộ mặt của xã hội đặc biệt là đời sống của nhân dân =>Đi theo XHCN là một tất yếu của xã hội nước ta
-XH XHCN mà nhân dân ta xd được sự nhất trí của toàn Đảng ,toàn dân với 8 đặc trưng cơ bản sau:
+ Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.
+ Do nhân dân làm chủ
+Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
+Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên llsx hiện đại.
+ Con người được giải phóng khỏi ách áp bức bóc lột bất công, có đkiện phát triển toàn diện
+ Có nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng
+Các dtoc trong cộng đồng VN đoàn kết, bình đẳng tương trợ lẫn nhau cùng tiến bộ.
+ Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân và các nước trên thế giới.

Câu 3: Phân tích những đặc điểm cơ bản của thời kì quá độ lên CNXH ở VN ?
- Bỏ qua chế độ TBCN lên CNXH là 1 tất yếu khách quan ở nước ta, hội tụ những đkiện cho quá trình đó:
+ Đó là quy luật tiến háo of xh loài người, CNTB ko còn là sự lựa chọn of lịch sử.
+ Cuộc cmkh và công nghệ hiện đại diễn ra amnhj mẽ vừa tạo thời cơ phát triển nhanh vừa đặt ra thách thức gay gắt
+ Trong quá trình CM ĐCS luôn kiên định lý tưởng XHCN là LL tổ chức mọi thắng lợi của CM nước ta
- Những đặc điểm cơ bản của nước ta khi bước vào thời kì quá độ :
+ Nước ta quá độ từ 1 XH thuộc địa, ½ phong kiến
+ Điểm xd nền kte thấp , sx nhỏ ,tự cung tự cấp
+ Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách chống phá công cuộc xd CNXH và nền độc lập của dt ta.
+ Nhân dân ta có truyền thống cần cù sáng tạo trong lao động và anh dũng trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc.
=> xd CNXH bỏ qua TBCN là sự nghiệp khó khăn và phức tạp, là thời kì lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức có tính chất quá độ trong các lĩnh vực của đời sống xh diễn ra sự đan xen đấu tranh giữa cái cũ và cái mới

Câu 4: Vì sao nước ta phải đổi mới xd CNXH?
Tính tất yếu của công cuộc đổi mới
-CNXH đã đạt được những thành tựu cơ bản thể hiện tính ưu việt & sự tiến bộ trở thành một lưc lượng chủ yếu trong cuộc đtranh chông CN đế quốc , chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít làm thay đổi bộ mặt thế giới.
-Tuy nhiên CNXH hiện thực cũng vấp phải những sai lầm khuyết tật trong quá trình cải tạo và xd thể hiện:nóng vội thực hiện công hữu hóa TLSX, phủ nhận kt hàng hóa nhiều thành phần, quản lý theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, phân phối theo kiểu bình quân… những sai lầm trên kéo dài quá lâu trong các nước XHCN dẫn đến năng xuất lao động & hậu quả kinh tế tháp kìm hãm LLSX , đời sống nhân dân khó khăn , tự do dân chủ không được đảm bảo, do đó sự nghiệp đổi mới là 1 tất yếu lịch sử.
-Đổi mới XHCN không có nghĩa là thay đổi mục tiêu mà là con đường tất yếu với những bước đi, biện pháp phù hợp để khắc phục những sai lầm, khiếm khuyết nhận thức và trong thực tiễn xd CNXH.

Câu 5:Tại sao phải đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước ?Trình bày nội dung của CNH-HĐH đến năm 2010?
Khái niệm: CNH-HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện từ thủ công là chính sang lao động sử dụng công nghệ phương tiện , phương pháp tiên tiến hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động
Đất nước ta cần phải đây mạnh CNH-HĐH vì:
+ mỗi phương thức sản xuất có cơ sở vật chất kĩ thuật tương ứng với nó. Chủ nghĩa xã hội muốn tồn tại cũng phải có vật chất kĩ thuật tương ứng
+ Việt Nam quá độ lên CNXH từ một nước nghèo nàn lạc hậu , lực lượng sản xuất kém phát triển .Do đó phải tiến hành CNH-HĐH để có cơ sở vật chất kĩ thuật cho CNXH.
Nội dung CNH-HĐH 2001_2010
-Đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn,giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp nông thôn.
+ Chuyển dịch mạnh cơ cấu CN theo hướng tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao gắn với cong nghiệp chế biến
+ Thực hiện cơ khí hoá ,điện khí hoá, thuỷ lợi hoá.
+ Phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao vùng kinh tế trồng trột chăn nuôi
+ Chú trọng dạy nghề,giả quyết việc làm ở khu vực nông thôn
+ Phát triển nhanh hơn công nghiệp xây dựng.
+ Khuyến khích phát triển công nghệ công nghiệp cao, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ,hàng xuất khẩu
+ Thu hút vốn đầu tư cho 1 số dự án về khai thác dầu khí,hoá dầu luyện kim, cơ khí chế tạo.
- Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội.
- Tạo bước phát triển vượt bậc cho các nghành dịch vụ.
- Phát triển hợp lí kinh tế vùng và kinh tế biển,sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên cải thiện môi trường tự nhiên.
- Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả kinh tế đôi ngoại.

Câu 6: Trình bày nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?
*Nguồn gốc:
a,Truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam:
- Do sống trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt lại bị các thế lực bên ngoài lem le xâm lược,đã hun đúc trong con người Việt Nam những truyền thống văn hoá tốt đẹp.Đó là: lòng nồng nàn yêu nước là ý chí tự cường dân tộc,tinh thần đoàn kết,lòng nhân ái,khoan dung ,trọng nghĩa tình.Sự cần cù sáng tạo trong lao động,sự tinh tế trong ứng xử,tính giản dị trong lối sống.
- Hồ Chí Minh người con của dân tộc VN sinh ra và lớn lên trong môi trường đó đã thừa kế đầy đủ tinh hoa văn hoá của dân tộc VN.
b, Tinh hoa văn hoá nhân loại:
- Do vị trí địa lí của đất nước, do yêu cầu phát triển dân tộc nên VN sớm giao lưu với nền văn hoá nước ngoài :vh Trung Quốc, vh Ân Độ, vh khu vực Đông Nam Á, vh ở các nước phương tây để tiếp thu những yếu tố tích cực của các nền văn hoá đó.
- Đây là yếu tố để HCM chọn hướng đi of mình là sang phương tây,Người đã dày công học tập nghiên cứu những giá trị văn hoá lớn để lựa chọn con đường cứu nước cứu dân.
c,Chủ nghĩa Mac-Lenin-tư tưởng giai cấp công nhân
- CN Mac –Lenin là học thuyết về giai cấp và chiến tranh giai cấp of giai cấp công nhân.Nhằm thiết lập chủ nghĩa cộng sản giải phóng triệt để giai cấp,xã hội loài người.
- Đây là lí luận đúng đắn nhất, khoa học nhất ,nhận thức thực tiễn và tìm tòi lời giải về những vấn đề do xã hội và con người đặt ra là lí luận CM tiên tiến nhất, nhân đạo nhất.Đây chính là nền tảng tư tưởng và phương pháp để HCM xdung hệ thống tư tưởng của mình.
D, Nhân cách HCM
-3 yếu tố trên đều tồn tại khách quan,nếu không có năng luwcjchur quan thì không thể hình thành được tư tưởng riêng,HCM có nhân cách nổi trội trên những yếu tố sau:
+ Năng lực tư duy nhẹ bén,biết nhìn xa trông rộng.
+Lòng nhân ái rộng mở.
+ Có ý chí mãnh liệt và nghị lực fi thường trong việc thực hiện mục đích đã chọn.
Những điều đó gắn liền với tinh thần ham học hỏi,khiêm tốn trước mọi người,kiên cường bất khuất trước mọi thử thách làm cho Người trở nên tỏ sáng trên nhiều lĩnh vực, trước hết là về tư tưởng.

Câu 7: Trình bày tư tương HCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH?
- Độc lập dân tộc theo tư tưởng HCM là phải thực hiện quyền làm chủ of nhân dân , quyền tự quyết định con đường phát triển of dân tộc mình, đảm bảo truyền thông đất nước , nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
- CNXH theo tư tưởng HCM là 1 chế độ do nhân dân làm chủ ,con người được phát triển bình đẳng,có nền kinh tế phát triển cao, mún đi lên CNXH trước hết phải có độc lập dân tộc.

Câu 8:Tư tưởng HCM về đạo đức cách mạng?Rèn luyện phẩm chất chính trị ,đạo đức lối sống of kĩ thuật viên,nhân viên nghiệp vụ theo tư tưởng HCM?
*Tư tưởng HCM về đạo đức cách mạng:;
- Đạo đức là gốc of cách mạng.
- Đạo đức phải gắn liền với tài năng.
-Đạo đức tồn tại trên all các lĩnh vực của đời sống: từ sinh hoạt hằng ngày đến công việc lớn lao, từ quan hệ gia đình đến quan hệ xã hội.
- Đao đức cách mạng phải qua rèn luyện đấu tranh gian khổ mới thành:
+ Trung với nước hiếu với dân
+ Cần kiệm liêm chính chí công vô tư.
+ Yêu thương con người
+ Tinh thần Quốc tế trong sáng
- HCM cũng chỉ rõ các nguyên tắc rèn luyện đạo đức
+ Nói với đi đôi với làm
+ Xây đi đôi với chống
+Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời
+ Kẻ thù nguy hiểm nhất của cách mạng là chủ nghĩa cá nhân do đó phải nâng cao đạo đức cách mạng.
*Rèn luyện đạo đức phẩm chất chính trị lối sống cho kĩ thuật viên và nhân viên nghiệp vụ theo tư tưởng HCM.
- Kĩ thuật viên, nhân viên phục vụ phải rèn luyện toàn diện – là con người có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực nghề nghiệp chuyên sâu, thể chất lành mạnh
- Những phẩm chất cần rèn luyện:
+ Phẩm chất chính trị
+ Phẩm chất đạo đức
+ Năng lực nghề nghiệp
+Rèn luyện về thể chất
+ Không nên sống thực dụng

Câu 9:Dân chủ là gì ? Vì sao dân chủ là bản chất của chế độ CNXH?
-Năm 1875: Mac quan niệm về dân chủ là chính quyền của nhân dân
- Năm 1917 trong tác phẩm “ Nhà nước và cách mạng “ Lenin cho rằng dân chủ là một hình thái của Nhà nước :nhà nước dân chủ và nhà nước không dân chủ.
- Trong lịch sử nhân loại đã xuất hiện 3 kiêu dân chủ: dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản và dân chủ vô sản
Kế thừa tư tưởng của nhân loại dân tộc HCM quan niệm
+ Dân chủ theo nghĩa hẹp là quyền lực thuộc về dân.
+ Là chế độ chính trị , chế độ nhà nước :
• Đảng ta khẳng định “ Dân chủ là bản chất của chế độ mới” trong đó nhân dân mà trước hết là người dân lao động là người chủ của đất nước , all quyền lực thuộc về nhân dân.Dân chủ là bản chất of chế độ xã hội chủ nghĩa ,mục tiêu động lực của công cuộc đổi mới
• Chế độ ta là chế độ của nhân dân lao động làm chủ , quyền lực thuộc về nhân dân
• Quyền làm chủ thuộc về nhân dân được đảm bảo bằng hiến pháp và pháp luật, cơ chế chính sách của nhà nước.
• Xã hội tạo ra điều kiện và cơ chế đảm bảo cho nhân dân lao động tham gia vào quản lí nhà nước
• Quyền con người được tôn trọng , đảm bảo( quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng)
• Mọi hành vi xâm phạm đến chủ quyền và lợi ích của quốc gia đều bị nghiêm trị.Dân chủ đi đôi với kỉ luật kỉ cương
• Công cuộc đổi mới và xây dựng là trách nhiệm của nhân dân.

Câu 10:Đặc trưng của của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN?
a,Mục đích:
- Nhằm phát triển LLSX , xây dựng vật chất kĩ thuật
- Nâng cao đời sống nhân dân,thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
b,Về chế đọ sở hữu và các thành phần kinh tế
- Tồn tại nhiều hình thức sở hữu nhưng nền tảng là chế độ công hữu đối với LLSX.
c, Về tổ chức quản lý:
- Do nhà nước XHCN –nhà nước của dân, do dân và vì dân quản lí lãnh đạo, bảo vệ lợi ích của đại đa số người dân lao động
d, Về phân phối sản phẩm
- Phân phối theo lao động và hiệu quả kinh tế.
e, Vè tài chính xã hội:
- Tăng trưởng kinh tế gắn liền với công bằng tiến bộ xã hội.

Câu 11:Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta có vai trò quan trọng như thế nào?
Những chủ trương và chính sách đôi ngoại cụ thể của Đảng và Nhà nước ta hiện nay?
1.Tầm quan trọng của chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta:
a.Thực hiện chính sách đối ngoại là yêu cầu khách quan của mọi quốc gia và của cách mạng Việt Nam:
-Xây dựng các quan hệ quốc tế kiểu mới, khẳng định CMVN là 1 bộ phận của cm thế giới.
-Thực hiện chính sách đối ngoại , mở cửa hợp tác với các nước dân chủ
-Chính sách đối ngoại của nhà nước ta ngày càng đa dạng hóa, đa phương hóa.
b.Mở rộng quan hệ đối ngoại là xu thế của thời đại và là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước hiện nay:
-Tình hình thế giới và trong nước đều gặp nhiều khó khăn nhưng công tác đối ngoại của Đảng và nhà nước trong thời gian đó đã thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao uy tín của Việt Nam
-Chúng ta đã đặt quan hệ ngoại giao với hơn 157 quốc gia trên tổng số 200 nước và lãnh thổ trên toàn thế giới
- Đẩy mạnh CNH-HĐH Trên môi trong cạnh tranh kinh tế khó khăn quyết liệt, do chúng ta chậm dường lối tư duyneen hoạt động đối ngoại còn hạn chế
=> Chính vì vậy , tranh thủ cơ hội vượt qua thách thức nhằm đổi mới toàn diện là yêu cầu khách quan của cách mạnh Việt Nam, chính sách đối ngoại đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và phù hợp với xu thế cuả thời đại.
2.Chủ trương và chính sách:
a.Củng cố và tăng cường quan hệ với các Đảng cộng sản, công nhân, Đảng cánh tả, các phong trao độc lập dân tộc cách mạng và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
- Hiện nay Đảng có quan hệ với gần hơn 200 Đảng cộng sản, Đảng cánh tả và các phong trào giai phóng dân tộc cùng với độc lập dân tộc.
- Chủ trương của Đảng là luôn ủng hộ, đoàn kết ,hợp tác, tôn trọng độc lập tự chủ, đường lối quan điểm của các Đảng.
b.Tiếp tục mở rộng quan hệ với các Đảng cầm quyền
- Thiết lập quan hệ với các Đảng cầm quyền để trao đổi kinh nghiệm cầm quyền.
c.Phát triển công tac đối ngoại, nhân dân theo 2 phương châm :” chủ động, linh hoạt,sáng tạo và hiệu quả”
d.Chủ động tham gia cuộc đấu tranh vì quyền con người.
--Hiểu sâu giá trị nhân tố con người, Đảng ta xác định con người là vốn quý nhất nên đặt mục tiêu chăm lo phát triển con người toàn diện
-Tăng cương khối đại đoàn kết dân tộc,thực hiện dân chủ, đảm bảo dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
e.Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại
-Đổi mới cơ chế kinh tế.
-Phát huy vai trò chủ thể.
-Tăng cường thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu.

Câu 12:Vì sao nói:” Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?”

-Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam.Đến 1884 chúng đã thiết lập hệ thống thống trị hoàn toàn đất nước ta, người dân ta rơi vào cảnh nô lệ, mất độc lập tự do.Xã hội Việt Nam chuyển sang xã hội thuộc địa sự thay đổi đó dẫn đến sự phân hóa giai cấp.
+Giai cấp địa chủ
+Giai cấp tư sản Việt Nam
+Giai cấp nông dân
+Giai cấp công nhân
+Giai cấp tiểu tư sản
-Tồn tại 2 mâu thuẫn lớn đó là:
+ Mâu thuẫn dân tộc.
+Mâu thuẫn giai cấp
Từ đó dân đến diễn ra các phong trào giải phóng dân tộc:
+Phong trào Cần Vương(1885-1896)
+Phong trào Đông Du (1906-1908)
+Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục (1907)
+Phong trào Duy Tân
=>Nhưng tất cả đều thất bại
-Nguyễn Aí Quốc ra đi tìm đường cứu nước
+ Năm 1911 người lên tàu đi sang Pháp.
+Tháng 7/1920 đọc bản luân cương và đã tìm ra được con đươngg cứu nước
+Tháng 6/1925 Hội Việt Nam cách mạng thanh niên góp phần truyền bá chủ nghĩa Mac-Lenin cho phong trào cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẻ
+Năm 1929 xuất hiện 3 tổ chức cộng sản, sự hoạt động riêng lẻ tranh giành gây ảnh hưởng không tốt đến tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam
=>Cần phải có một chính Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đó Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là là một tất yếu của lịch sử.
*Bước ngoặc vĩ đại:
- Trước khi có Đảng các phong trào đấu tranh đều thất bại.
- Đảng ra đời vạch ra được phương pháp cách mạng đúng đắn.Đó là dùng phương pháp đấu tranh cách mạng bằng bạo lực của quần chúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin.Nhờ đó ta biết xây dựng vẳ dụng 2 lực lượng :chính trị và vũ trang để tiến hành khỡi nghĩa
- Đảng ra đời làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Nhờ vậy nhà nước ta đã tranh thủ được sự đồng tình và sự ủng hộ to lớn của lực lượng cách mạng thế giới, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh thắng mọi kẻ thù.
=>Đang cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra một bước ngoặt lịch sử vĩ đại cho cách mạnh Việt Nam.

Câu 13:Đổi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng?
:*Đỏi mới và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là yêu cầu khách quan, bức thiết hiện nay.
-Trong thời kì vừa qua công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn tồn tại một số hạn chế:tình trạng suy thoái về tư tưởng đạo đức , lối sống của một số đảng viên, nhiều tổ chức đảng thiếu sức chiến đấu, công tác tư tưởng thiếu sức thuyết phục, công tác tổ chức cán bộ còn nhiều yếu kém.
- Hiện nay chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục âm mưu thủ đoạn thâm độc, sử dụng chiến lược”Diễn biến hòa bình”, hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, một số phần tử bất mãn, thoái hóa hoặc cũng công khai hoặc bí mật chống đối.
-Cách mạng nước ta đang đứng trước cơ hội và thách thức lớn, sự nghiệp, sự nghệp CNH-HĐH đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề,,đồng thời thực hiện tốt di chúc của chủ tich HCM nên Đảng ta tích cực đổi mới chỉnh đốn Đảng.
*Phương hướng chủ yếu:
- Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng.
- Kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên.
-Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng:tăng cường quan hệ giữa Đảng và nhân dân
- Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng.

CHÚ Ý: ANH EM COPY VỀ NHỚ ĐỔI FONT CHỮ SANG MÀU ĐEN MỚI THẤY ĐƯỢC VÌ HIỆN TẠI FONT CHỮ LÀ MÀU TRẮNG
-------------------------------------
End

Xem lý lịch thành viên

ilovechelsea

avatar
Sư đoàn trưởng IT
Sư đoàn trưởng IT
noi chung cung hoi hoan hao day pa kon ak

Xem lý lịch thành viên

3default de nghi on 13/6/2010, 9:03 pm

phanvancong

avatar
Trung đoàn trưởng IT
Trung đoàn trưởng IT
con cau 14 15 dau ha T
^^!

Xem lý lịch thành viên

Admin

avatar
Admin
Admin
Câu 14, 15 Cô bỏ bớt rồi mà.

Xem lý lịch thành viên http://09tct.forumvi.com

Konvict

avatar
Tư lệnh IT
Tư lệnh IT
thank you
ps: cái chú ý khó đỡ thật


_________________
Cách chia tay mấy girl phản bội : Đang chạy xe vờ làm rơi dép, bảo em í xuống nhặt giúp, nhặt đem về gần tới nơi rồi nhẹ nhàng nhìn vào mắt em í rồi nói: Người phản bội như em chỉ đáng xách dép cho anh thôi. Vĩnh biệt em..
Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết