Diễn đàn lớp 09TCT trường CĐ KT-KT Đông Du

You are not connected. Please login or register

Đề Cương Chính Trị

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1default Đề Cương Chính Trị on 22/5/2010, 7:56 pm

ilovechelsea

avatar
Sư đoàn trưởng IT
Sư đoàn trưởng IT
Câu 1: Trình bày quá trình sản xuất giá trị thặng dư. Tại sao nói quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của TBCN?
1.Qúa trình sản xuất TBCN
-Là sự thống nhất giữa quá trình lao động tạo ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất giá trị thặng dư.
VD: về sản xuất TBCN tại một nhà máy sợi
Bỏ ra 10 kg bông: 100 150.000 (1)
Thuê lao động 8h: 30
Hao phí máy móc: 20


4h người lao động -> sản phẩm giá trị : 150.000 (3)


4h 10 kg bông :100 120.000 (2)
Hao phí máy móc: 20Người lao động ,sản phẩm ,trị giá:150.000 (4)
(3)+(4)=300.000 -> TB thu vào
(1)+(2)=270.000 -> chi phí sản xuất

30.000 (m)


 Qua ví dụ trên ta thấy được bản chất của CNTB là quan hệ bóc lột lao động làm thuê dưới giá trị thặng dư (m) có 2 hình thức để sản xuất ra giá trị thặng dư: kéo dài thời gian lao động hoặc rút ngắn thời gian nhưng tăng cường độ lao động.* Tu bản bất biến và tư bản khả biến
- Tư bản bất biến là 1 bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thức tư liệu sx(vật liệu,thiết bị)
kí hiệu :C
- Tư bản khả biến là một bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thức sức lao động kí hiệu :V
 Gía trị hàng hóa=C+V+M
*Quy luật giá trị thặng dư (m)
-Là quy luật cơ bản của CNTB để sx ra ngày càng nhiều hơn giá trị thặng dư cần phải tăng cường bóc lột lao dộng làm thuê

Câu 2: Vì sao đi theo con đường XHCN là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn đối với nước ta?
Vì nước ta có những đặc trưng cơ bản của CNXH:
- cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH là nền đại công nghiệp cơ khí và được từng bước xd và mở rộng
- Chế độ dân chủ XHCN được xây dựng và không ngừng hoàn thiện, được thực hiện rộng rãi trong thực tế.
- Nền văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dt được thiết lập và phát triển.
 Những đặc trưng trên của CNXH thể hiện trình độ phát triển cao hơn so với CNTB trong tiến trình phát triển lịch sử loài người.
*Nước ta đi lên CNXH trong hoàn cảnh:
+ Quốc tế có nhiều biến đổi sâu sắc và toàn diện
+ Dất nước có nhiều khó khăn nhưng cũng có những mặt thuận lợi
Khó khăn: hai cuộc đấu tranh kéo dài để lại hậu quả nặng nề,những tàn dư của chế độ xh cũ chưa bị xóa bỏ hoàn toàn,llsx kém phát triển, mang tính tự cung tự cấp,liên tục bị các thế lực trong và ngoài nước chông phá…v.v
Thuận lợi:chính quyến đã về tay nhân dân , có sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, có sự ủng hộ nhiệt tình của lực lượng tiến bộ thế giới.
-XH XHCN mà nhân dân ta xd được sự nhất trí của toàn Đảng ,toàn dân với 8 đặc trưng cơ bản sau:
+ Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.
+ Do nhân dân làm chủ
+Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
+Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên llsx hiện đại.
+ Con người được giải phóng khỏi ách áp bức bóc lột bất công, có đkiện phát triển toàn diện
+ Có nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng
+Các dtoc trong cộng đồng VN đoàn kết, bình đẳng tương trợ lẫn nhau cùng tiến bộ.\
+ Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân và các nước trên thế giới.
Câu 3: Phân tích những đặc điểm cơ bản của thời kì quá độ lên CNXH ở VN ?
- Bỏ qua chế ddoj TBCN lên CNXH là 1 tất yếu khách quan ở nước ta, hội tụ những đkiện cho quá trình đó:
+ Đó là quy luật tiến háo of xh loài người, CNTB ko còn là sự lựa chọn of lịch sử.
+ Cuộc cmkh và công nghệ hiện đại diễn ra amnhj mẽ vừa tạo thời cơ phát triển nhanh vừa đặt ra thách thức gay gắt
+ Trong quá trình CM ĐCS luôn kiên định lý tưởng XHCN là LL tổ chức mọi thắng lợi của CM nước ta
- Những đặc điểm cơ bản của nước ta khi bước vào thời kì quá độ :
+ Nước ta quá độ từ 1 XH thuộc địa, ½ phong kiến
+ Điểm xd nền kte thấp , sx nhỏ ,tự cung tự cấp
+ Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách chống phá công cuộc xd CNXH và nền độc lập của dt ta.
+ Nhân dân ta có truyền thống cần cù sáng tạo trong lao động và anh dũng trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc.
=> xd CNXH bỏ qua TBCN là sự nghiệp khó khăn và phức tạp, là thời kì lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức có tính chất quá độ trong các lĩnh vực của đời sống xh diễn ra sự đan xen đấu tranh giữa cái cũ và cái mớiCâu 4: Vif sao nước ta phải đổi mới xd CNXH?
Tính tất yếu của công cuộc đổi mới
-CNXH đã đạt được những thành tựu cơ bản thể hiện tính ưu việt & sự tiến bộ trở thành một lưc lượng chủ yếu trong cuộc đtranh chông CN đế quốc , chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít làm thay đổi bộ mặt thế giới.
-Tuy nhiên CNXH hiện thực cũng vấp phải những sai lầm khuyết tật trong quá trình cải tạo và xd thể hiện:nóng vội thực hiện công hữu hóa TLSX, phủ nhận kt hàng hóa nhiều thành phần, quản lý theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, phân phối theo kiểu bình quân… những sai lầm trên kéo dài quá lâu trong các nước XHCN dẫn đến năng xuất lao động & hậu quả kinh tế tháp kìm hãm LLSX , đời sống nhân dân khó khăn , tự do dân chủ không được đảm bảo, do đó sự nghiệp đổi mới là 1 tất yếu lịch sử.
-Đổi mới XHCN không có nghĩa là thay đổi mục tiêu mà là con đường tất yếu với những bước đi, biện pháp phù hợp để khắc phục những sai lầm, khiếm khuyết nhận thức và trong thực tiễn xd CNXH.
Câu 5:Tại sao phải đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước ?Trình bày nội dung của CNH-HĐH đến năm 2010?
Khái niệm: CNH-HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện từ thủ công là chính sang lao động sử dụng công nghệ phương tiện , phương pháp tiên tiến hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động
Đất nước ta cần phải đây mạnh CNH-HĐH vì:
+ mỗi phương thức sản xuất có cơ sở vật chất kĩ thuật tương ứng với nó. Chủ nghĩa xã hội muốn tồn tại cũng phải có vật chất kĩ thuật tương ứng
+ Việt Nam quá độ lên CNXH từ một nước nghèo nàn lạc hậu , lực lượng sản xuất kém fat triển .Do đó phải tiến hành CNH-HĐH để có cơ sở vật chất kĩ thuật cho CNXH.
Nội dung CNH-HĐH 2001_2010
-Đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn,giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp nông thôn.
+ Chuyển dịch mạnh cơ cấu CN theo hướng tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao gắn với cong nghiệp chế biến
+ Thực hiện cơ khí hoá ,điện khí hoá, thuỷ lợi hoá.
+ Phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao vùng kinh tế trồng trột chăn nuôi
+ Chú trọng dạy nghề,giả quyết việc làm ở khu vực nông thôn
+ Phát triển nhanh hơn công nghiệp xây dựng.
+ Khuyến khích phát triển công nghệ công nghiệp cao, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ,hàng xuất khẩu
+ Thu hút vốn đầu tư cho 1 số dự án về khai thác dầu khí,hoá dầu luyện kim, cơ khí chế tạo.
- Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội.
- Tạo bước phát triển vượt bậc cho các nghành dịch vụ.
- Phát triển hợp lí kinh tế vùng và kinh tế biển,sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên cải thiện môi trường tự nhiên.
- Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả kinh tế đôi ngoại.
Câu 6: Trình bày nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?
*Nguồn gốc:
a,Truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam:
- Do sống trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt lại bị các thế lực bên ngoài lem le xâm lược,đã hun đúc trong con người Việt Nam những truyền thống văn hoá tốt đẹp.Đó là: lòng nồng nàn yêu nước là ý chí tự cường dân tộc,tinh thần đoàn kết,lòng nhân ái,khoan dung ,trọng nghĩa tình.Sự cần cù sáng tạo trong lao động,sự tinh tế trong ứng xử,tính giản dị trong lối sống.
- Hồ Chí Minh người con của dân tộc VN sinh ra và lớn lên trong môi trường đó đã thừa kế đầy đủ tinh hoa văn hoá của dân tộc VN.
b, Tinh hoa văn hoá nhân loại:
- Do vị trí địa lí của đất nước, do yêu cầu phát triển dân tộc nên VN sớm giao lưu với nền văn hoá nước ngoài :vh Trung Quốc, vh Ân Độ, vh khu vực Đông Nam Á, vh ở các nước phương tây để tiếp thu những yếu tố tích cực của các nền văn hoá đó.
- Đây là yếu tố để HCM chọn hướng đi of mình là sang phương tây,Người đã dày công học tập nghiên cứu những giá trị văn hoá lớn để lựa chọn con đường cứu nước cứu dân.
c,Chủ nghĩa Mac-Lenin-tư tưởng giai cấp công nhân
- CN Mac –Lenin là học thuyết về giai cấp và chiến tranh giai cấp of giai cấp công nhân.Nhằm thiết lập chủ nghĩa cộng sản giải phóng triệt để giai cấp,xã hội loài người.
- Đây là lí luận đúng đắn nhất, khoa học nhất ,nhận thức thực tiễn và tìm tòi lời giải về những vấn đề do xã hội và con người đặt ra là lí luận CM tiên tiến nhất, nhân đạo nhất.Đây chính là nền tảng tư tưởng và phương pháp để HCM xdung hệ thống tư tưởng của mình.
D, Nhân cách HCM
-3 yếu tố trên đều tồn tại khách quan,nếu không có năng luwcjchur quan thì không thể hình thành được tư tưởng riêng,HCM có nhân cách nổi trội trên những yếu tố sau:
+ Năng lực tư duy nhẹ bén,biết nhìn xa trông rộng.
+Lòng nhân ái rộng mở.
+ Có ý chí mãnh liệt và nghị lực fi thường trong việc thực hiện mục đích đã chọn.
Những điều đó gắn liền với tinh thần ham học hỏi,khiêm tốn trước mọi người,kiên cường bất khuất trước mọi thử thách làm cho Người trở nên tỏ sáng trên nhiều lĩnh vực, trước hết là về tư tưởng.
Câu 7: Trình bày tư tương HCM về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH?
- Độc lập dân tộc theo tư tưởng HCM là phải thực hiện quyền làm chủ of nhân dân , quyền tự quyết định con đường phát triển of dân tộc mình, đảm bảo truyền thông đất nước , nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
- CNXH theo tư tưởng HCM là 1 chế độ do nhân dân làm chủ ,con người được phát triển bình đẳng,có nền kinh tế phát triển cao, mún đi lên CNXH trước hết phải có độc lập dân tộc.
Câu 8:Tu tưởng HCM về đạo đức cách mạng?Rèn luyện phẩm chất chính trị ,đạo đức lối sống of kĩ thuật viên,nhân viên nghiệp vụ theo tư tưởng HCM?
*Tư tưởng HCM về đạo đức cách mạng:;
- Đạo đức là gốc of cách mạng.
- Đạo đức phải gắn liền với tài năng.
-Đạo đức tồn tại trên all các lĩnh vực của đời sống: từ sinh hoạt hằng ngày đến công việc lớn lao, từ quan hệ gia đình đến quan hệ xã hội.
- Đao đức cách mạng phải qua rèn luyện đấu tranh gian khổ mới thành:
+ Trung với nước hiếu với dân
+ Cần kiệm liêm chính chí công vô tư.
+ Yêu thương con người
+ Tinh thần Quốc tế trong sáng
- HCM cũng chỉ rõ các nguyên tắc rèn luyện đạo đức
+ Nói với đi đôi với làm
+ Xây đi đôi với chống
+Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời
+ Kẻ thù nguy hiểm nhất của cách mạng là chủ nghĩa cá nhân do đó phải nâng cao đạo đức cách mạng.
*Rèn luyện đạo đức phẩm chất chính trị lối sống cho kĩ thuật viên và nhân viên nghiệp vụ theo tư tưởng HCM.
- Kĩ thuật viên, nhân viên phục vụ phải rèn luyện toàn diện – là con người có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực nghề nghiệp chuyên sâu, thể chất lành mạnh
- Những phẩm chất cần rèn luyện:
+ Phẩm chất chính trị
+ Phẩm chất đạo đức
+ Năng lực nghề nghiệp
+Rèn luyện về thể chất
+ Không nên sống thực dụng
Câu 9:Dân chủ là gì ? Vì sao dân chủ là bản chất của chế độ CNXH?
-Năm 1875: Mac quan niệm về dân chủ là chính quyền của nhân dân
- Năm 1917 trong tác phẩm “ Nhà nước và cách mạng “ Lenin cho rằng dân chủ là một hình thái của Nhà nước :nhà nước dân chủ và nhà nước không dân chủ.
- Trong lịch sử nhân loại đã xuất hiện 3 kiêu dân chủ: dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản và dân chủ vô sản
Kế thừa tư tưởng của nhân loại dân tộc HCM quan niệm
+ Dân chủ theo nghĩa hẹp là quyền lực thuộc về dân.
+ Là chế độ chính trị , chế độ nhà nước :
• Đảng ta khẳng định “ Dân chủ là bản chất của chế độ mới” trong đó nhân dân mà trước hết là người dân lao động là người chủ của đất nước , all quyền lực thuộc về nhân dân.Dân chủ là bản chất of chế độ xã hội chủ nghĩa ,mục tiêu động lực của công cuộc đổi mới
• Chế độ ta là chế độ của nhân dân lao động làm chủ , quyền lực thuộc về nhân dân
• Quyền làm chủ thuộc về nhân dân được đảm bảo bằng hiến pháp và pháp luật, cơ chế chính sách của nhà nước.
• Xã hội tạo ra điều kiện và cơ chế đảm bảo cho nhân dân lao động tham gia vào quản lí nhà nước
• Quyền con người được tôn trọng , đảm bảo( quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng)
• Mọi hành vi xâm phạm đến chủ quyền và lợi ích của quốc gia đều bị nghiêm trị.Dân chủ đi đôi với kỉ luật kỉ cương
• Công cuộc đổi mới và xây dựng là trách nhiệm của nhân dân.
Câu 10:
Đặc trưng của của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN?
a,Mục đích:
- Nhằm phát triển LLSX , xây dựng vật chất kĩ thuật
- Nâng cao đời sống nhân dân,thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
b,Về chế đọ sở hữu và các thành phần kinh tế
- Tồn tại nhiều hình thức sở hữu nhưng nền tảng là chế độ công hữu đối với LLSX.
c, Về tổ chức quản lý:
- Do nhà nước XHCN –nhà nước của dân, do dân và vì dân quản lí lãnh đạo, bảo vệ lợi ích của đại đa số người dân lao động
d, Về phân phối sản phẩm
- Phân phối theo lao động và hiệu quả kinh tế.
e, Vè tài chính xã hội:
- Tăng trưởng kinh tế gắn liền với công bằng tiến bộ xã hội.Được sửa bởi ilovechelsea ngày 26/5/2010, 3:04 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : Sửa)

Xem lý lịch thành viên

2default Re: Đề Cương Chính Trị on 22/5/2010, 9:53 pm

Konvict

avatar
Tư lệnh IT
Tư lệnh IT
soạn nhanh đi cho tui chép với


_________________
Cách chia tay mấy girl phản bội : Đang chạy xe vờ làm rơi dép, bảo em í xuống nhặt giúp, nhặt đem về gần tới nơi rồi nhẹ nhàng nhìn vào mắt em í rồi nói: Người phản bội như em chỉ đáng xách dép cho anh thôi. Vĩnh biệt em..
Xem lý lịch thành viên

3default Re: Đề Cương Chính Trị on 24/5/2010, 8:16 pm

KID

avatar
Tư lệnh IT
Tư lệnh IT
hay à nha

Xem lý lịch thành viên

4default Re: Đề Cương Chính Trị on 25/5/2010, 11:53 pm

thanhsonqn98

avatar
Quân đoàn trưởng IT
Quân đoàn trưởng IT
Tiên soan xong bài chính trị thì post lên nha, mấy bài đầu ko đi học nên chẵng biết gì cả?
Với lại chữ xấu viết xong giờ đọc chẵng ra nên chẵng biết soạn thế nào

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết