Diễn đàn lớp 09TCT trường CĐ KT-KT Đông Du

You are not connected. Please login or register

Chuyển đổi giữa các hệ đếm bằng Pascal

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

TuanOri

avatar
Quân đoàn trưởng IT
Quân đoàn trưởng IT
1./ Đổi hệ Thập phân sang hệ Nhị phân
Program Doi_thap_phan_ra_nhi_phan;
Var
He10,N,Y:Word;
He2,Tam:String;
Begin
Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE NHI PHAN');
Writeln(' -----------------');
Writeln;
Write('-Nhap so nguyen he thap phan: ');
Readln(He10);
N:=He10;
He2:=' ';
Repeat
Y:=He10 Mod 2;
Str(Y, Tam);
He2:=Tam + He2;
He10:= He10 Div 2;
Until He10 = 0;
Writeln;
Writeln('+So he 10 la : ',N);
Writeln('+Doi sang he 2 la: ',He2);
Writeln;
Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
Readln
End.

2./ Đổi hệ Thập phân sang hệ Bát phân
Program Doi_thap_phan_ra_bat_phan;
Var
He10,N,Y:Word;
He8,Tam:String;
Begin
Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE BAT PHAN');
Writeln(' -----------------');
Writeln;
Write('-Nhap so nguyen he thap phan: ');
Readln(He10);
N:=He10;
He8:=' ';
Repeat
Y:=He10 Mod 8;
Str(Y, Tam);
He8:=Tam + He8;
He10:= He10 Div 8;
Until He10 = 0;
Writeln;
Writeln('+So he 10 la : ',N);
Writeln('+Doi sang he 8 la: ',He8);
Writeln;
Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
Readln
End.

3./ Đổi hệ Thập phân ra hệ Thập lục phân
Program Doi_thap_phan_ra_thap_luc;
Var
He10,N,Y:Word;
He16,Tam:String;
Begin
Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE THAP LUC PHAN');
Writeln(' -----------------');
Writeln;
Write('-Nhap so nguyen he thap phan: ');
Readln(He10);
N:=He10;
He16:=' ';
Repeat
Y:=He10 Mod 16;
If Y < 10 Then
Str(Y, Tam)
Else
Tam:=Chr(Y+55);
He16:=Tam + He16;
He10:= He10 Div 16;
Until He10 = 0;
Writeln;
Writeln('+So he 10 la : ',N);
Writeln('+Doi sang he 16 la: ',He16);
Writeln;
Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
Readln
End.

4./ Đổi hệ Thập phân ra hệ Bất kỳ
Program Doi_thap_phan_ra_he_bat_ky;
Var
He10,N,Y,HeN:Word;
He,Tam:String;
Begin
Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE BAT KY');
Writeln(' -----------------');
Writeln;
Write('-Nhap so nguyen he thap phan: ');
Readln(He10);
N:=He10;
Write('-Doi sang he nao: ');
Readln(HeN);
He:=' ';
Repeat
Y:=He10 Mod HeN;
If Y < 10 Then
Str(Y, Tam)
Else
Tam:=Chr(Y+55);
He:=Tam + He;
He10:= He10 Div HeN;
Until He10 = 0;
Writeln;
Writeln('+So he 10 la : ',N);
Writeln('+Doi sang he: ',HeN:2,' la: ',He);
Writeln;
Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
Readln
End.

Sưu tầm, chưa kiểm tra! :lol!:

Xem lý lịch thành viên

TuanOri

avatar
Quân đoàn trưởng IT
Quân đoàn trưởng IT
Thử xem 10 bài có được phong cấp ko ta? Diễn đàn đang thử nghiệm nên tranh thủ Sì pam chút. Hehe...

Xem lý lịch thành viên

Konvict

avatar
Tư lệnh IT
Tư lệnh IT
spam lần đầu nè

THêm vài lần nữa

Số phận của Spammer

Xem lý lịch thành viên

TuanOri

avatar
Quân đoàn trưởng IT
Quân đoàn trưởng IT
Đang thử nghiệm thì cứ Sì pam chứ, có chi mà phải hù nhau ghê rứa hè? Hi... Bảng phong thần vẫn còn để trống kìa, lo gì ko có chỗ dung thân. :lol!:

Xem lý lịch thành viên

Konvict

avatar
Tư lệnh IT
Tư lệnh IT
thấy cái hình vui vui, hù ông anh tí thôi :lol:

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết